Công tác xây dựng pháp luật phục vụ hội nhập quốc tế: Minh bạch hóa chính sách - nhiệm vụ quan trọng

06/02/2006
Công tác xây dựng pháp luật phục vụ hội nhập quốc tế: Minh bạch hóa chính sách - nhiệm vụ quan trọng
Năm 2006 được coi là năm rất quan trọng trong tiến trình hội nhập của Việt Nam mà công tác xây dựng pháp luật phục vụ cho tiến trình này lại không hề đơn giản. Trong đầu năm mới, ông Hoàng Phước Hiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp đã cho biết chung quanh vấn đề này.