Chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích 28/04/2006

Ngày 27-4-2006, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích công ích. Theo đó, từ ngày 01-01-2007, Pháp lệnh này sẽ không còn hiệu lực thực hiện.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 28/04/2006

Ngày 27-4-2006, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được uỷ ban Thường vụ quốc hội thông qua ngày 5-4-2006.

Dự án Luật kinh doanh bất động sản 28/04/2006

Dự án Luật kinh doanh bất động sản đã được các đại biểu QH thảo luận tại kỳ họp thứ tám, QH khoá XI. Sau đó, Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật và đưa ra thảo luận tại Hội nghị đại biểu QH chuyên trách, tại các đoàn đại biểu QH và lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ QH đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật này.

Dự án Luật Trợ giúp pháp lý: Hợp lý, hiệu quả hơn 27/04/2006

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp đã ký Tờ trình số 39/TTr-CP trình QH Dự án Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) với cơ cấu gồm 8 chương, 51 điều để QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9 tháng 5-2006.

Nghiêm khắc kiểm điểm những Bộ, ngành, địa phương chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đạt về kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 26/04/2006

Nhằm nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành và hiệu quả triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương, năm 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có Chỉ thị số 32/2005 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 21/4, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có công văn 2148/VPCP-XDPL đôn đốc về vấn đề nêu trên.

Hà Nội: tổ chức góp ý 4 Dự án luật 20/04/2006

Trong 2 ngày (18-19/4/2006) Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào 4 dự án luật, gồm: Luật Công nghệ thông tin; Luật tiêu chuẩn hóa; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Phòng chống HIV/AIDS.

Xã hội hóa hoạt động công chứng: sẽ có lộ trình chặt chẽ 17/04/2006

Theo dự kiến, dự án Luật Công chứng sẽ được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI diễn ra vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau chung quanh một số nội dung của dự án luật này như phạm vi điều chỉnh, vấn đề xã hội hóa hoạt động công chứng. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên có một số ý kiến chung quanh những vấn đề nêu trên.

Dự thảo Nghị định về quản lý hệ thống giấy phép kinh doanh: Bớt “giấy phép”, doanh nghiệp đỡ khổ 17/04/2006

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 1842/VPCP-CCHC về việc cải cách thủ tục về đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và khắc dấu cho doanh nghiệp. Theo đó, giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, trong quý II/2006 soạn thảo và ban hành Thông tư liên tịch về cơ chế phối hợp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và khắc dấu với tinh thần và nội dung cơ bản là: rà soát, loại bỏ những khâu công việc, thủ tục bất hợp lý, giảm bớt những loại giấy tờ không cần thiết, hợp lý hóa các khâu tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “một cửa”, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các công việc.