Luật sư Việt Nam có thể đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế 10/05/2006

Ngày 9-5, luật sư Sesto El Vecchi, trưởng Chi nhánh Công ty Luật Russin & Vecchi tại Việt Nam- một công ty Luật nổi tiếng của Mỹ đã có hơn 20 năm hoạt động tư vấn pháp luật tại Việt Nam trao đổi ý kiến về những cơ hội và thách thức đối với giới luật sư Việt Nam khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.

Đình chỉ thi hành các quy định trái pháp luật trong 18 văn bản do các địa phương ban hành 08/05/2006

Xét báo cáo (số 836/BC-BTP) của Bộ Tư pháp, ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã giao cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp đình chỉ việc thi hành kể từ ngày 10/5/2006 các quy định trái pháp luật trong 18 văn bản do các địa phương ban hành.

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở Tiền Giang 05/05/2006

Thực hiện Chỉ thị 32/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) tỉnh Tiền Giang đã rà soát 15 văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến công tác kế hoạch, qui hoạch đầu tư và các lĩnh vực khác, đổi mới bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cơ quan và cải cách tài chính công. Qua đó, Sở đã đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang hủy bỏ 8 văn bản qui phạm pháp luật không còn phù hợp để điều chỉnh, bổ sung hoặc chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế.

Lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Pháp lệnh bảo vệ mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia 05/05/2006

Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an, sáng 4-5, đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Pháp lệnh bảo vệ mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.

Sớm tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh Dân số. 04/05/2006

Ngày 28/4, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về báo cáo kết quả cuộc họp Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Dân số.

Năm việc cần tháo gỡ trong hoạt động bán đấu giá tài sản 04/05/2006

Với việc ra đời của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18-1-2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (BĐGTS) và các văn bản hướng dẫn thi hành thì công tác bán đấu giá tài sản đã bước đầu đi vào nền nếp, quy củ. Tuy vậy, trong hoạt động bán đấu giá tài sản còn vướng mắc, bất cập cần sớm khắc phục.

Phiên họp thứ 39 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Luật sư không phải là cán bộ, công chức 03/05/2006

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 39 chiều 27/4/2006 cho ý kiến về dự án Luật Luật sư đã thống nhất ý kiến không quy định luật sư làm việc cho các tổ chức trợ giúp pháp lý của Nhà nước theo chế độ viên chức. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí với quy định tại khoản 5-Điều 17 của dự án Luật là: Không cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho những người đang là cán bộ, công chức...

Xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý 03/05/2006

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật trợ giúp pháp lý, trong đó nổi lên vấn đề xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý. Nhiều ý kiến cho rằng: Nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý, đồng thời Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách hỗ trợ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý.