STP Bắc Giang: Hội nghị phổ biến các nội dung mới liên quan đến lĩnh vực đất đai tại một số VBQPPL

15/04/2024
STP Bắc Giang: Hội nghị phổ biến các nội dung mới liên quan đến lĩnh vực đất đai tại một số VBQPPL
Ngày 15/4/2024, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung mới của Luật Đất đai năm 2024 và một số nội dung có liên quan của Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 dành cho doanh nghiệp. Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của gần 300 đại biểu là đại diện doanh nghiệp là thành viên thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Bất động sản tỉnh, doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư pháp; đại diện lãnh đạo sở, cơ quan và bộ phận chuyên môn liên quan của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Bất động sản, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Việt Hà – Giám đốc Sở Tư pháp thông tin một số kết quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và một số thông tin phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và quý I năm 2024; tiếp tục nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hàng năm, Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó xác định các nhiệm vụ chính của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, gồm có các nhóm hoạt động: cung cấp thông tin pháp lý; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nội dung tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tư vấn pháp luật; rà soát văn bản QPPL có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản QPPL cho phù hợp; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập …

Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà – Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị


Đồng chí Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội truyền đạt nội dung Hội nghị


Toàn cảnh hội nghị

 
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã được nghe đồng chí Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội truyền đạt nội dung phổ biến nội dung mới của Luật Đất đai năm 2024 và một số nội dung có liên quan của Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 dành cho doanh nghiệp; cụ thể về: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người sử dụng đất; tiếp cận đất đai: thị trường – minh bạch – công bằng; nâng cao hiệu quả sử dụng đất; chính sách tài chính đất; hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước; mục đích, quan điểm, bổ cục, một số quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Nhà ở năm 2023…


Đồng chí Nguyễn Cường Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị.
 
Thông qua Hội nghị, các doanh nghiệp được nâng cao kiến thức pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; từ đó tác động tích cực đến quá trình thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.
Thân Thị Ngọc Bích