Khối Thi đua các Bộ, ngành Nội chính TW: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng

10/04/2024
Khối Thi đua các Bộ, ngành Nội chính TW: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng
Ngày 10/4, Khối Thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Tại Hội nghị, Toà án nhân dân tối cao đã được bầu là Khối trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là Khối phó Khối thi đua năm 2024.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Đặng Công Huẩn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Phó Bí thư Đảng uỷ Đoàn 969, Tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại diện các đơn vị: Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tham dự Hội nghị.

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối có bước chuyển mạnh mẽ
Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt - năm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), năm đầu tiên triển khai Chỉ thị 19 của Chính phủ, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 - 2025.
Với tinh thần đó, Hội nghị là cơ hội để nhìn lại và phân tích rõ những kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm và nhìn nhận thẳng thắn vào những hạn chế; từ đó tìm ra những giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. Đồng thời, đây cũng là dịp để suy tôn những điển hình tiên tiến trong Khối, "những bông hoa đẹp trong vườn hoa nhiều hương sắc".
 

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu khai mạc Hội nghị.

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các Bộ, ngành và sự hướng dẫn thường xuyên của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Cụ thể, nhiều lĩnh vực công tác của các Bộ, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng ở từng thành viên trong Khối đã có nhiều đổi mới. Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo ở từng Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng Bộ, ngành.
 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua - khen thưởng.

Các hoạt động thi đua – khen thưởng cũng lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác; qua đó góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.
Các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua – khen thưởng của các Bộ, ngành đã bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của của án bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động trong các đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng.
Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các thành viên trong khối quan tâm, triển khai thực hiện; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.
Cơ quan Thường trực Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp Lãnh đạo các Bộ, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng.
Nâng cao chất lượng, đội ngũ, bộ máy tổ chức công tác thi đua, khen thưởng
Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ban, ngành đã phát biểu ý kiến về thành tích, kết quả các đơn vị đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực công tác; từ đó tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và chia sẻ giữa các thành viên trong Khối thi đua.
 

Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai các phong trào thi đua của các Bộ, ngành trong Khối Nội chính. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các lãnh đạo các Bộ, ngành trong Khối tiếp tục quan tâm công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ, bộ máy tổ chức; nhất là trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc sắp tới.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo trên, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiếm toán Nhà nước hy vọng, với sự lãnh đạo của Khối trưởng, Khối phó, phong trào thi đua của Khối sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa; không chỉ đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan trong Khối mà còn góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Nhân dịp này, các đại biểu đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Kiểm toán nhà nước và Bộ Quốc phòng; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Toà án nhân dân tối cao và Bộ Công an; đồng thời, bầu chọn và bàn giao nhiệm vụ cho Khối trưởng – Khối phó Khối thi đua năm 2024. Theo đó, Toà án nhân dân tối cao là Khối trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là Khối phó Khối thi đua năm 2024.
 

Hội nghị đã bầu chọn và bàn giao nhiệm vụ cho Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua năm 2024.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 

Ban Chủ tịch điều hành Hội nghị.
 

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước".
Đại diện các đơn vị được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước".


Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua.


Đại diện Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ký kết giao ước thi đua.
Đại diện các Bộ, ban, ngành trong Khối chụp ảnh lưu niệm.
 
Trong năm 2023, Bộ Tư pháp đã phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hàng năm, giai đoạn, lập thành tích thiết thực chào mừng những sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, của Bộ, ngành, tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đã hưởng ứng mạnh mẽ, ra sức thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, năng động, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đặc biệt trong một số lĩnh vực công tác như: xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thi hành án dân sự; xây dựng và vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử;...
Công tác khen thưởng cũng được chú trọng triển khai thực hiện, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần tạo nên khí thế hào hứng, phấn khởi, cổ vũ tinh thần của cán bộ, công chức, tạo động lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của ngành.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin