Quyết liệt, kịp thời, chính xác và thận trọng trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật

09/04/2024
Quyết liệt, kịp thời, chính xác và thận trọng trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật
Sáng 09/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2024.
Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tiếp tục được chú trọng
Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản QPPL cho biết, trong Quý I/2024, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tham mưu, hoàn thành việc xây dựng nhiều văn bản; thực hiện tiếp nhận, phân loại, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; đôn đốc cơ quan ban hành văn bản hoàn thành việc xử lý đối với các văn bản có quy định trái pháp luật.
Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được thực hiện một cách liên tục, bài bản. Trong đó, Cục chú trọng việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công văn số 689/TTg-PL ngày 29/7/2023 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 740/VPCP-PL ngày 30/01/2024 về rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL có quy định vướng mắc, bất cập do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, cũng như việc thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
Bên cạnh đó, Công tác hợp nhất văn bản QPPL, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ hợp nhất văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên, đúng tiến độ.
 

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc.

Đẩy mạnh khai thác các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu 
Về công tác pháp điển hệ thống QPPL, đại diện Cục Kiểm tra văn bản QPPL cho biết, ngày 01/3/2024 Cục đã gửi các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển”. Trong đó, chú trọng việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, duy trì, quản lý và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.
Đồng chí cũng cho biết, vừa qua Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tiếp nhận chuyển giao công tác quản lý, duy trì, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật từ Cục Công nghệ thông tin. Theo đó, Cục thường xuyên cập nhật văn bản thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ biên tập, cập nhật, phê duyệt, kiểm tra văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, duy trì, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cục đã thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; đề nghị cơ quan cập nhật văn bản hiệu đính văn bản khi phát hiện có sai sót, trực tiếp đôn đốc đầu mối về việc chậm đăng tải văn bản.
 

Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Nguyễn Thị Thu Hòe phát biểu tại buổi làm việc.

Củng cố nguồn nhân lực thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong Quý I năm 2024, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Quý II/2024, Cục Kiểm tra văn bản QPPL sẽ tiếp tục thực hiện công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc và kiến nghị xử lý triệt để các văn bản QPPL trái pháp luật đã được kết luận, kiến nghị; triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác về rà soát hệ thống văn bản QPPL theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, phối hợp các Bộ, ngành thực hiện pháp điển các đề mục, hợp nhất văn bản QPPL theo quy định. 
 
 Các cán bộ, công chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phát biểu tại buổi làm việc.
 
Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển”; thực hiện quản lý, duy trì và quản trị nội dung trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành địa phương, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của đơn vị; giải quyết các chế độ chính sách cho công chức theo quy định.
 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu kết luận cuộc họp.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Cục Kiểm tra văn bản QPPL đạt được trong Quý I/2024. Thứ trưởng cũng chia sẻ với Cục Kiểm tra văn bản QPPL về những khó khăn, thách thức của Cục trong bối cảnh khối lượng công việc chuyên môn rất lớn, thời gian thực hiện ngắn, yêu cầu cao về sự phối hợp với các bộ, ngành, địa phương. Thứ trưởng cũng yêu cầu công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL phải được thực hiện một cách quyết liệt, kịp thời, chính xác và thận trọng để tạo sự chuyển biến hơn nữa. 
Về báo cáo kết quả hệ thống hóa rà soát văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL cần sớm hoàn tất để trình Chính phủ, trong đó lưu ý các đề xuất quy định về trách nhiệm đối với công tác này. Thời gian tới, Cục cần tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; nghiên cứu, đề xuất việc nâng cấp cơ sở hạ tầng để đảm bảo vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật...
 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin