Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

05/02/2024
Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Chiều ngày 05/02 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội Hoàng Thanh Tùng.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã được tương đối chặt chẽ, mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Bộ Tư pháp đã tích cực, chủ động phối hợp với Ủy ban Pháp luật trong thực hiện các nhiệm vụ như: Phối hợp, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; thực hiện điều chỉnh, bổ sung các dự án, dự thảo vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 kịp thời, đúng quy định; phối hợp tổ chức và tham gia Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV; phối hợp tham gia Phiên giải trình về công tác xây dựng pháp luật; phối hợp xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo; phối hợp nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả và đề cương Đề án...  


Toàn cảnh buổi tiếp.
 
Bộ trưởng đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng, góp ý hoàn thiện, trình các báo cáo; tham gia góp ý, xây dựng và phối hợp thẩm tra, chỉnh lý các dự án Luật đảm bảo chất lượng, tiến độ trình các dự án; phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đánh giá quy trình xây dựng pháp luật để xây dựng Đề án của Đảng đoàn Quốc hội. 


 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại buổi tiếp.
 
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cảm ơn sự tiếp đón của Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Lê Thành Long. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội mong muốn Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trong việc xây dựng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; tiếp thu, giải trình ý kiến Quốc hội và chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024 và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
Nam Hải - TTTT