Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội khoá XV

25/09/2023
Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội khoá XV
Sáng ngày 23/9/2023, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó thường trực Tổ công tác của Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành đã tham gia phiên họp thứ 3 của Tổ công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổ trưởng Tổ công tác của UBTVQH chủ trì. Tham dự phiên họp còn có đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội là thành viên Tổ công tác của UBTVQH.
Tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, thay mặt Thường trực Tổ công tác báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ. Theo đó, Tổ Công tác đã có công văn gửi các cơ quan, địa phương gửi Báo cáo kết quả rà soát. Đến nay, đã nhận được và thực hiện tổng hợp đối với báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo của các Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và báo cáo của các cơ quan hữu quan.
 

 
Tiếp theo phần báo cáo của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đồng chí Bộ trưởng Lê Thành Long đã thay mặt Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thông tin về quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ đã từng bước xây dựng, tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo và hệ thống 25 Phụ lục kết quả rà soát kèm theo tương ứng với các lĩnh vực được yêu cầu rà soát tại Nghị quyết 101/2023/QH15, thông qua quy trình chặt chẽ để lấy ý kiến độc lập của các thành viên Tổ công tác, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và lấy ý kiến thành viên Chính phủ trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. 
 

 
Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu tham dự phiên họp đánh giá cao nỗ lực của 02 Tổ công tác, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà cả 02 Tổ công tác gặp phải trong quá trình triển khai nhiệm vụ do phạm vi rà soát rộng, tính chất công việc mang tính chuyên sâu, trong khi thời gian thực hiện lại rất ngắn.
Kết luận tại phiên họp, trên cơ sở các ý kiến của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ tiếp tục phối hợp trên tinh thần làm việc kỹ lưỡng, lắng nghe nhau, trao đổi để đi đến thống nhất, từ đó hoàn thiện các báo cáo. Sau khi Chính phủ có báo cáo chính thức, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chủ động nghiên cứu theo phạm vi phụ trách, phối hợp với Ủy ban Pháp luật để tiến hành thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 27 (tháng 10/2023)./.
Lưu Vân Hương