Bộ Tư pháp họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ

19/09/2023
Bộ Tư pháp họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ
Sáng 19/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.
Báo cáo tại phiên họp, đồng chí Lê Tuấn Phong, Phó Chánh Văn phòng Bộ cho biết, về nhiệm vụ rà soát xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) triển khai Để án 06, trên cơ sở kết quả cho ý kiến của một số bộ, ngành, địa phương, Cục Kiểm tra VBQPPL đã tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng hợp của Tổ công tác trình Lãnh đạo Chính phủ về kết quả rà soát, đề xuất xử lý văn bản phục vụ triển khai Đề án 06. 
Việc triển khai thực hiện cấp bản điện tử Giấy khai sinh và Trích lục khai tử phục vụ liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) đã đáp ứng yêu cầu tại Chỉ thị số 06, theo đó tại các địa phương đã có nhiều kết quả khả quan: số lượng hồ sơ liên thông TTHC liên quan đến khai sinh, khai tử đã tăng lên (tính từ 10/7/2023 đến 06/9/2023, hệ thống đã tiếp nhận 102.235 hồ sơ khai sinh, 12.046 hồ sơ khai tử; một số địa phương có số hồ sơ phát sinh lớn như Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình…). 
 

Phó Chánh Văn phòng Bộ Lê Tuấn Phong báo cáo tại phiên họp
 
Về kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) hộ tịch điện tử với CSDLQG về dân cư, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục phối hợp với Cục C06 (Bộ Công an) duy trì, bảo đảm kết nối, cung cấp đầy đủ, ổn định nguồn thông tin đầu vào (dữ liệu đăng ký khai sinh) cho CSDLQG về dân cư, bảo đảm cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh theo quy định; hoàn thành thử nghiệm dịch vụ khai thác thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư trên cơ sở số định danh cá nhân/CCCD/Số CMND của công dân; trao đổi, nghiên cứu thử nghiệm dịch vụ đồng bộ thông tin giữa 02 CSDL và dự kiến sẽ cập nhật các chức năng khai thác trên Hệ thống chính thức để kiểm thử và đưa vào khai thác trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với C06, Bộ Công an để trao đổi, thống nhất nội dung, giải pháp kết nối một số Phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp trong các lĩnh vực: Lý lịch tư pháp; Quốc tịch; Trợ giúp pháp lý; Thi hành án dân sự với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo kế hoạch, việc kết nối sẽ hoàn thành trong tháng 12/2023.
Về việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID cho công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm đang chờ Quy trình cấp Phiếu LLTP tích hợp trên VneID được ban hành để có cơ sở hướng dẫn địa phương thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VneID.
Về nhiệm vụ xây dựng dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hiện Tổng cục THADS và TANDTC đang triển khai thực hiện thí điểm lần 02 tại 35 Chi cục THADS huyện, quận tương ứng với 35 đơn vị tòa án được lựa chọn, thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 21/8 – 31/10/2023. Dự kiến việc triển khai Dịch vụ công về thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia áp dụng cho Hệ thống THADS có thể đáp ứng thực hiện được từ đầu Quý I/2024. 
 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh kết luận phiên họp
 
Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị cần có sự thay đổi, phối hợp, chủ động để kịp thời báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Bộ, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc. 
Thứ trưởng đề nghị Cục Kiểm tra VBQPPL chủ động tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng hợp của Tổ công tác trình Lãnh đạo Chính phủ về kết quả rà soát, đề xuất xử lý văn bản phục vụ triển khai Đề án 06. Đối với một số bộ, ngành, địa phương chưa gửi kết quả rà soát, đề xuất Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ chỉ đạo, quán triệt các bộ, ngành, địa phương khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Tư pháp.
Đối với các nhiệm vụ liên quan đến cấp Phiếu LLTP, Thứ trưởng đề nghị Trung tâm LLTP quốc gia cần chủ động báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ phụ trách để có những chỉ đạo sát sao, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đáp ứng những yêu cầu đã đề ra.
 
Thu Nga