Ban Thường vụ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tổ chức họp sơ kết từ đầu nhiệm kỳ II đến nay

21/08/2023
Ban Thường vụ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tổ chức họp sơ kết từ đầu nhiệm kỳ II đến nay
Ngày 19/8, Ban Thường vụ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tổ chức họp sơ kết từ đầu nhiệm kỳ II đến nay và phương hướng hoạt động đến cuối năm 2023. Tham dự cuộc họp có đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Lê Xuân Hồng, Cục Trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp; đại diện Cục An ninh Chính trị Nội bộ cùng Phòng Quản lý công chứng, Thừa phát lại Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp.
Tại phiên họp, Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam đã có báo cáo tóm tắt về kết quả tổ chức hoạt động của Hiệp hội Công chứng viên việt nam từ đầu nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động đến cuối năm 2023.
 

 
Theo đó, Hiệp hội đã từng bước kiện toàn ổn định bộ máy, bộ máy tổ chức của Hiệp hội cơ bản đã được xác định rõ. Văn phòng Hiệp hội và các cơ quan giúp việc của Hội đồng Công chứng viên toàn quốc đã bổ nhiệm các Trưởng ban, phó ban và các thành viên của ban.
 

 
Sau nhiều lần rà soát đồng thời xin ý kiến thống nhất trong Ban Thường vụ, được sự hỗ trợ quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn của Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp, ngày 28/6/2023, Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động của Hiệp hội. Đến thời điểm hiện tại, Văn phòng Hiệp hội và các Ban đều đã hoàn tất việc dự thảo các quy chế được phân công. Các quy chế này đang được Ban Thường vụ rà soát, cho ý kiến và thống nhất nội dung trước khi trình Hội đồng Công chứng viên toàn quốc.
 

 
Bên cạnh đó, Hiệp hội đã tham gia tích cực việc theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng, phản biện chính sách. Hiệp hội chủ động phối hợp với các cơ quan, đối tác trong và ngoài nước, Hội công chứng viên địa phương tổ chức một số cuộc hội thảo quan trọng; chủ động cử đại diện tham dự nhiều hội thảo, toạ đàm, hội nghị có liên quan đến việc góp ý kiến vào các dự thảo luật để chủ động tham gia ý kiến, kiến nghị; chủ động trong công tác đối ngoại, tìm hiểu, tham khảo kinh nghiệm của các nước trong Liên minh công chứng Latin trong việc xây dựng chính sách để có các kiến nghị mang tính chất khách quan, khoa học.....
Trong hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, Hiệp hội đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Liên minh công chứng Latin, đặc biệt là Uỷ ban các vấn đề Châu Á (CAAs). Hiện nay, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Thơ đang là thủ quỹ của Uỷ ban các vấn đề Châu Á (CAAs). Hiệp hội cũng duy trì mối liên hệ thường xuyên với các thành viên quan trọng như Hội đồng công chứng tối cao Pháp, Hội các phòng công chứng Liên bang Đức, Hiệp hội Công chứng Indonesia (hiện đang giữ vai trò Chủ tịch CAAs), Hiệp hội công chứng Mông Cổ, Hiệp hội Công chứng Uzbekistan…
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Cục Trưởng Lê Xuân Hồng và đại diện Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã có những ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng đạt thành tựu so với nhiệm kỳ I của Hiệp hội cũng như đánh giá cao vai trò tự quản của Hiệp hội từ khi thành lập tới nay. Mặc dù thực tế có những khó khăn thách thức đặt ra, cần sự nỗ lực cao của mỗi Ủy viên. Luật công chứng là nền tảng cơ sở pháp lý cho các hoạt động công chứng, cùng với việc hoàn thiện các văn bản pháp luật thì hoạt động công chứng cũng cần có bước chuyển trong giai đoạn mới về mặt thể chế và chuyển đổi số. Thứ trưởng cũng khẳng định Bộ Tư pháp và các cơ quan nhà nước liên quan sẽ luôn chia sẻ và đồng hành cùng với sự phát triển của Hiệp hội.