Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/08/2023
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chiều 15/8, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với lãnh đạo Bộ Tư pháp. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Tịnh, Trần Tiến Dũng và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Bộ Tư pháp cùng dự.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Huy Thành, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phạm Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Chung, chuyên viên chính Vụ Cơ quan nội chính, Ban Nội chính Trung ương.
 

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long đã quán triệt mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo Quy định số 96/QĐ-TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 79-KH/BCSĐ ngày 05/5/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo của Bộ Tư pháp. Theo đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, lấy phiếu tín nhiệm cũng góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.
Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ hồ sơ của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm và phải công tâm, trách nhiệm, trên tinh thần phát huy đoàn kết nội bộ và đánh giá đúng mức độ tín nhiệm, bỏ phiếu khách quan, dân chủ.
 Bộ trưởng và các Thứ trưởng tiến hành bỏ phiếu.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Bộ Tư pháp theo hình thức bỏ phiếu kín đã thành công tốt đẹp.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin