Hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan tới trí tuệ nhân tạo 10/07/2024

Chiều 10/7, Bộ Tư pháp phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation tổ chức Hội thảo kinh nghiệm quốc tế về trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI). Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác ba năm Đối thoại nhà nước pháp quyền giữa Bộ Tư pháp, Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp liên bang, Cộng hoà liên bang (CHLB) Đức.

Bộ, ngành Tư pháp tập trung thực hiện công tác góp ý các Nghị định, triển khai các Luật được thông qua 10/07/2024

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 vào ngày 10/7. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Trần Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan của Quốc hội và địa phương.

Công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2024: Ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật 10/07/2024

Ngày 10/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu (điểm cầu Trung ương - điểm cầu chính và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Hội nghị do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Trần Tiến Dũng cùng dự. Dự Hội nghị sơ kết còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan của Quốc hội và địa phương.

Đẩy nhanh tự chủ tài chính trong các Trường Cao đẳng Luật 10/07/2024

Ngày 10/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 đầu năm 2024 của các Trường Cao đẳng Luật.

Tiếp tục cập nhật, bổ sung đối tượng doanh nghiệp được ưu tiên hỗ trợ pháp lý 09/07/2024

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại cuộc họp báo cáo Lãnh đạo Bộ của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về định hướng sửa đổi Nghị định 55/2019/NĐ-CP diễn ra ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định 55/2019/NĐ-CP). Các Thứ trưởng: Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Tịnh cùng dự.

Đề xuất thành lập Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Cục PBGDPL 09/07/2024

Ngày 09/7, Lãnh đạo Bộ đã nghe Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) báo cáo về Đề án thành lập Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Cục. Đồng chí Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì buổi làm việc. Các Thứ trưởng: Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Tịnh cùng dự.

Tiếp tục hoàn thiện Đề án "Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" 08/07/2024

Sáng 8/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã có buổi làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật về việc xây dựng Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (sau đây gọi là Đề án).

Đảm bảo tính khả thi trong sửa đổi Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 08/07/2024

Ngày 8/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về việc sửa đổi Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định 55/2019/NĐ-CP).