Tham gia hiến máu nhân đạo vì cộng đồng

16/07/2007
Hưởng ứng Chiến dịch "học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện - Hè 2007" do Trung ương Đoàn phát động; Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ sở Hồ Chí Minh Đài tiếng nói Việt Nam, Viện Huyết học - Bộ Y tế tổ chức ngày hiến máu nhân đạo vì cộng đồng.