Công đoàn Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Đà Nẵng trao tiền phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nghiêu

03/07/2007
Với truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và chính sách phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng của Đảng, Nhà nước ta, thực hiện Quyết định số 30/CĐ-QĐ ngày 14/6/2007 của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nghiêu, hiện ở tại xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, theo sự phân công của Ban chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp, Tổ Công đoàn Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trao tiền phụng dưỡng cho mẹ vào ngày 23/6/2007