Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

13/05/2024
Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội
Sáng 13/5, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề về “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các quy định đối với các cán bộ đảng viên về sử dụng mạng xã hội”.
Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và đại diện các đảng bộ/chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp như:  Văn phòng Bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo pháp luật Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin.
 

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (phải) và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp (trái).


Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề.
 
Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, buổi Sinh hoạt chuyên đề “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các quy định đối với các cán bộ đảng viên về sử dụng mạng xã hội” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội. 
Đồng thời, buổi sinh hoạt chuyên đề cũng nhằm nâng cao năng lực phân biệt, phản biện, chống lại những thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, thông tin phản động trên mạng xã hội; tạo ra những luồng dư luận tích cực, xây dựng niềm tin, tình cảm, đoàn kết của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh quốc gia…
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Chung, Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
 
Chuyên đề “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các quy định đối với các cán bộ đảng viên về sử dụng mạng xã hội” được chia sẻ bởi đồng chí Nguyễn Hữu Chung, Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các cán bộ, đảng viên đã đặt nhiều câu hỏi và tích cực trao đổi, thảo luận nhằm hiểu rõ hơn về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội. 
 Các đại biểu tham gia trao đổi, đặt câu hỏi cho Báo cáo viên.
 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội được coi là một nhiệm vụ chiến lược, quan trọng, cấp bách, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo, tham gia tích cực, đồng bộ, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò, năng lực, kỹ năng trong việc sử dụng mạng xã hội; sử dụng mạng xã hội một cách có ý thức, có trách nhiệm, phục vụ nhu cầu học tập, làm việc, giải trí, phát triển bản thân, phát triển đất nước. Đồng thời, các cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục; thông qua mạng xã hội để nâng cao nhận thức, phản biện, chống lại những thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, thông tin phản động trên mạng xã hội; bảo vệ chủ quyền, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Qua đó, góp phần xây dựng một nền văn hóa mạng lành mạnh, văn minh, an toàn.
Cùng ngày, Chi Bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Ngô Quỳnh Liên.
 

Đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Bí Thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Ngô Quỳnh Liên.
 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin