Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 01/2024

25/01/2024
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 01/2024
Chiều 25/01, Đảng uỷ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ tháng 01/2024. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Phiên họp có sự tham dự của 05/05 thành viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ. Sau khi trao đổi, thảo luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thống nhất một số nội dung như sau:
Về việc kiện toàn Phó Bí thư Đảng uỷ Cục Đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020 - 2025, căn cứ đề nghị của Đảng uỷ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại Tờ trình xin chủ trương kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ của Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020 – 2025; ý kiến đề xuất của Văn phòng Đảng – Đoàn thể và Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua chủ trương cho phép Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tiến hành quy trình nhân sự để kiện toàn bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ nguồn nhân sự trong quy hoạch chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định.
 

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Về Đề án thành lập Văn phòng Đảng uỷ Bộ Tư pháp trên cơ sở sắp xếp Văn phòng Đảng - Đoàn thể, căn cứ ý kiến đề xuất của Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã nhất trí chuyển công chức Văn phòng Đảng uỷ Bộ về sinh hoạt hành chính tại Văn phòng Bộ Tư pháp.
Về kiện toàn Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng uỷ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau khi nghe Tờ trình của Văn phòng Đảng – Đoàn thể về việc rà soát đội ngũ Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thuộc Đảng uỷ Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ thống nhất bổ sung Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thuộc Đảng uỷ Bộ; đồng thời cho ý kiến về nhân sự cụ thể bổ sung, kiện toàn Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội.
 

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ cũng đã thảo luận và tiến hành biểu quyết, 100% nhất trí kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam và công nhận đảng viên chính thức đối với 08 đảng viên dự bị.
Ngoài ra, các đại biểu đã cho ý kiến về một số nội dung khác như: kết quả thực hiện kiểm điểm đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục Thi hành án dân sự các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và 03 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; dự thảo Báo cáo kết quả công tác tháng 01, trọng tâm công tác tháng 02 năm 2024 của Đảng uỷ Bộ; dự thảo Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2024; Kế hoạch công tác dân vận năm 2024 và Kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng uỷ Bộ; xét kết nạp Đảng và chuyển đảng chính thức cho Đảng viên dự bị.
 

Bàn giao công tác Văn phòng Đảng - Đoàn thể giữa đồng chí Đỗ Xuân Lân và đồng chí Đỗ Xuân Quý.
 

Bàn giao nhiệm vụ Ban chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp giữa đồng chí Đỗ Xuân Lân và đồng chí Phan Thị Hồng Hà.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ bàn giao công tác Văn phòng Đảng - Đoàn thể và nhiệm vụ Ban chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp.
Một số hình ảnh khác:
 
 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin