Chi bộ Vụ Pháp luật DS-KT: Tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 01/2024 và tổng kết công tác Đảng năm 2023

23/01/2024
Chi bộ Vụ Pháp luật DS-KT: Tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 01/2024 và tổng kết công tác Đảng năm 2023
Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (PLDSKT), ngày 19/01/2024, Chi bộ Vụ PLDSKT đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 01/2024 (bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút) tại Hội trường đa năng, Bộ Tư pháp. Buổi họp Chi bộ định kỳ tháng 01/2024 có sự tham gia của 29/29 đảng viên (trong đó, có 02 đảng viên dự bị) và 05/05 quần chúng là công chức của Vụ.
Cuộc họp Chi bộ Vụ PLDSKT tháng 01/2024 nhằm: (i) Tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai Kế hoạch công tác năm 2024 của Chi bộ Vụ PLDSKT; (ii) Trao đổi, hoàn thiện Chương trình công tác năm 2024 của Chi bộ Vụ PLDSKT; Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Chi bộ Vụ PLDSKT; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Chi bộ Vụ PLDSKT; Quyết định phân công nhiệm vụ đối với đảng viên năm 2024 của Chi bộ Vụ PLDSKT; (iii) Quán triệt các Văn bản của Đảng, của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, của Đảng ủy cấp trên; và (iv) trao đổi các vấn đề khác liên quan của Chi bộ Vụ PLDSKT cũng như giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn của Vụ PLDSKT.
Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ Vụ PLDSKT đã đánh giá, tổng kết công tác Đảng năm 2023. Về kết quả đạt được, trong năm 2023, Chi bộ Vụ PLDSKT đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác của Chi bộ Vụ PLDSKT năm 2023; bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng tại các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Bộ Tư pháp, của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; tâp trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Một số vấn đề phát sinh đã được tập thể Lãnh đạo Vụ, Chi uỷ kịp thời tham mưu, báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp có ý kiến để gửi cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định. Chi bộ đã tổ chức 12 cuộc họp Chi bộ định kỳ hàng tháng và tổ chức 04 sinh hoạt chuyên đề về chủ trương, đường lối của Đảng gắn với công tác chuyên môn; qua đó nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, giúp cho việc tham mưu, phản ứng chính sách, pháp luật của Vụ PLDSKT cơ bản đúng, trúng và kịp thời, có chất lượng.
 

Chi bộ Vụ PLDSKT đã làm thủ tục chuyển Đảng chính thức 03 đồng chí đảng viên dự bị; làm thủ tục kết nạp 02 đảng viên mới; có 06 đảng viên trong Chi bộ được Đảng ủy Bộ Tư pháp tặng Giấy khen.
Để triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Chi bộ Vụ PLDSKT đã trao đổi, thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ nhằm triển khai Kế hoạch công tác năm 2024 như sau:
- Trong năm 2024, Chi bộ Vụ PLDSKT (bên cạnh 12 cuộc họp sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng), sẽ tiếp tục phối hợp với tập thể Lãnh đạo Vụ tổ chức tối thiểu 04-05 sinh hoạt chuyên đề về chủ trương, đường lối của Đảng, trong đó, có 01 chuyên đề về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống, tham nhũng tiêu cực trong xây dựng, ban hành hoặc tham mưu ban hành chính sách, pháp luật có nhiều sơ hở, bất cập hoặc cài cắm lợi ích cục bộ, “lợi ích nhóm” nhằm phòng chống, tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật (và 01 chuyên đề “Về nguồn” Chi bộ Vụ PLDSKT đã tổ chức vào ngày 06/01/2024).
- Chi bộ Vụ PLDSKT sẽ thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác đảng năm 2024 đối với Lãnh đạo Vụ, các đảng viên phòng Pháp luật Lao động, an sinh xã hội và Tổng hợp và phòng Pháp luật kinh tế ngành (kiểm tra đối với Lãnh đạo Phòng, giám sát đối với các đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo trong 02 Phòng này).
- Chi bộ đã trao đổi, thảo luận các khó khăn, vướng mắc trong năm 2023 của Chi bộ và của Vụ PLDSKT để có giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, trong đó có: (i) việc chuyển công tác của 02 đồng chí; công tác luân chuyển, điều động trong nội bộ Vụ PLDSKT; (ii) việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (iii) nghiên cứu việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Vụ cũng như việc phân công lại nhiệm vụ của Lãnh đạo Vụ cho hợp lý, khoa học, tránh quá tải “cục bộ”...
- Chi bộ Vụ PLDSKT yêu cầu từng đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chia sẽ, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; rút kinh nghiệm trong công tác năm 2023 để đóng góp cho sự phát triển, hoàn thành tốt các mặt công tác của Chi bộ, của Vụ PLDSKT trong năm 2024.
Ngoài ra, Chi bộ Vụ PLDSKT đã trao đổi, thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay đối với các dự thảo Văn bản, gồm: (i) Chương trình công tác năm 2024 của Chi bộ Vụ PLDSKT; (ii) Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Chi bộ Vụ PLDSKT; (iii) Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Chi bộ Vụ PLDSKT; (iv) Quyết định phân công nhiệm vụ đối với đảng viên năm 2024 của Chi bộ Vụ PLDSKT. Theo đó, Chi bộ Vụ PLDSKT đã thống nhất thông qua với kết quả là 29/29 đảng viên đồng ý, đạt tỷ lệ 100% (không có đảng viên nào không nhất trí; không có đảng viên nào có ý kiến khác)./.
Vũ Lê Giang