Nâng cao chất lượng đoàn viên, thanh niên Khối pháp chế các bộ, ngành trong xây dựng, góp ý, thẩm định VBQPPL

10/11/2023
Nâng cao chất lượng đoàn viên, thanh niên Khối pháp chế các bộ, ngành trong xây dựng, góp ý, thẩm định VBQPPL
Chiều ngày 09/11/2023, Cụm thi đua số 01 trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng của đoàn viên, thanh niên Khối pháp chế các bộ, ngành trong việc xây dựng, góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật” nhằm nắm bắt kết quả, thực trạng về công tác xây dựng, góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp và Khối pháp chế các bộ, ngành; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc đặc thù mà thanh niên gặp phải trong công tác xây dựng, góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; nhận diện những lợi thế và cơ hội cho đoàn viên, thanh niên trong việc cải thiện những khó khăn, vướng mắc trong công tác pháp chế nói chung và công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nói riêng.
Tham dự Diễn đàn có đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Khương Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp; đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thị Phương Liên, Trưởng phòng Công tác pháp chế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành, đoàn viên, thanh niên làm công tác pháp chế tại các ban, bộ, ngành trực thuộc Khối và các cơ quan thông tấn, báo chí.


 
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/6/2015 đã quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần bảo đảm thống nhất quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau gần 05 năm thi hành Luật, ngày 18/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thông pháp luật trong tình hình mới. Tại thời điểm đó, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các bộ, ngành đã tập trung triển khai công tác phổ biến và cụ thể hóa các nội dung của Luật một cách đồng bộ, giúp cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên làm công tác pháp chế hiểu đúng, cơ bản và đầy đủ về Luật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, các đoàn viên, thanh niên vẫn gặp phải những khó khăn nhất định. 
Đồng chí Bùi Hoàng Tùng nhấn mạnh, Diễn đàn là cơ hội để nắm bắt thực trạng về công tác xây dựng, góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của đoàn viên, thanh niên các đơn vị, nhận diện lợi thế, cơ hội của đoàn viên, thanh niên đóng góp trong việc cải thiện khó khăn, vướng mắc trong công tác pháp chế nói chung và công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nói riêng. Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối, đồng chí Tùng cũng biểu dương Cụm thi đua số 01 và Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đối với các hoạt động của đoàn thanh niên. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua số 01 sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động để triển khai việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Khối trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với chương trình, hoạt động của đoàn, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên tham gia sâu hơn vào công tác xây dựng pháp luật.


 
Tại Diễn đàn, thông qua tham luận của đại diện các chi đoàn thuộc Khối pháp chế các bộ, ngành, đoàn viên, thanh niên đã nhận diện được một số khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật như: Các dự án luật được giao cho đoàn viên, thanh niên chủ trì soạn thảo không nhiều, chủ yếu tham gia vào việc góp ý, vì vậy, không có điều kiện để va chạm, thực hiện các công tác về xây dựng pháp luật; vai trò, nhiệm vụ của công chức thanh niên trong công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật còn chưa thể hiện rõ nét; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được gửi về xin ý kiến góp ý đôi khi hết hạn hoặc thậm chí quá hạn nên rất khó khi thực hiện đóng góp ý kiến đối với văn bản; đoàn viên, thanh niên là công chức trẻ nên quá trình xây dựng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật chưa có độ “chín” trong chuyên môn; khối lượng công việc ngày càng nhiều, tính chất công việc ngày càng phức tạp với yêu cầu tiến độ hết sức khẩn trương, các nguồn lực, điều kiện bảo đảm thực hiện công tác chưa thực sự tương xứng với yêu cầu, đòi hỏi, tính chất công việc… Từ đó, đại diện các chi đoàn thuộc Khối pháp chế các bộ, ngành đã đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp, cụ thể: Tiếp tục đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật để trau dồi kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng xử lý công việc; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tiếp cận những vấn đề mới, vấn đề cần những cách làm, giải pháp sáng tạo, đột phá để phát huy hết khả năng của đoàn viên; đoàn viên, thanh niên được giao theo dõi việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải bám sát ngay từ đầu quá trình soạn thảo để nắm bắt được nội dung cơ bản của văn bản, các vấn đề phát sinh còn có ý kiến khác nhau và quan điểm của các bộ, ngành về các vấn đề đó; đoàn viên, thanh niên làm công tác xây dựng pháp luật cần mạnh dạn đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường khuyến khích đoàn viên, thanh niên năng động, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục học tập, nghiên cứu khoa học, trong các hoạt động xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tạo ra nhiều diễn đàn để đoàn viên, thanh niên được nói lên tiếng nói của mình; đẩy mạnh ứng dụng, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin trong công tác pháp chế, tuyên truyền, phổ biến pháp luật…

 
Cũng tại Diễn đàn, các đoàn viên, thanh niên tham dự đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc mà thanh niên đã và đang gặp phải trong việc xây dựng, góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời trao đổi một số kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác pháp chế nói chung và công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nói riêng./.
Thùy Dung