Họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 11/2023: Triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng

09/11/2023
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 11/2023: Triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng
Chiều 09/11, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 11/2023. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cho biết, trong tháng 10 năm 2023, Đảng uỷ Bộ Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2023 của Đảng uỷ Bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng và đạt nhiều kết quả.
 

Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể phát biểu tại Hội nghị.

Cụ thể, Đảng uỷ Bộ Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công phiên họp Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ định kỳ tháng 10/2023; tổ chức thành công phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ 14, khoá XI; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 23/9/2021 của Đảng uỷ Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;…
Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác tháng 10/2023, trong đó tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp gắn với sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Bộ; triển khai Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự giai đoạn 2023-2026; chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV; phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban Pháp luật Quốc hội;….
 


\
Các đại biểu tham gia thảo luận.
 

Đồng thời, Đảng uỷ Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương Tám khoá XIII; các văn bản, nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, các văn bản triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng tại Bộ của Ban cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên đều được nghiên cứu, học tập các văn bản, nghị quyết mới ban hành. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ.
Ngoài ra, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã hội đều hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
Trong tháng 11, Đảng ủy Bộ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy phối hợp với Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với triển khai thực hiện các văn bản do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương ban hành; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc;…


Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp tại Hội nghị.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến về một số nội dung như công tác cán bộ theo yêu cầu của Ban cán sự đảng; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW ngày 26/9/2023 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành; Uỷ ban kiểm tra (Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, uỷ viên) của Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ xét kết nạp Đảng cho 05 đồng chí và chuyển đảng chính thức cho 04 Đảng viên dự bị.  
 

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Bộ Tư pháp đã đạt được trong công tác tháng 10/2023; đồng thời cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2023 cũng như các nội dung tại Hội nghị. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên để hoàn thiện Báo cáo công tác và Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW ngày 26/9/2023 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin