Đảng uỷ Cục KH-TC: Hội nghị chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 23 của Đảng uỷ BTP

27/09/2023
Đảng uỷ Cục KH-TC: Hội nghị chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 23 của Đảng uỷ BTP
Ngày 20/9/2023, tại trụ sở cơ quan Bộ, Đảng ủy Cục Kế hoạch – Tài chính tổ chức Hội nghị cấp ủy chỉ đạo triển khai sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 23/9/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phạm vi Đảng bộ Cục; đồng thời trao Quyết định chỉ định Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Bùi Đức Hiển, Phó Bí thư Chi bộ Thống kê, Kế hoạch, Tổng hợp, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp.
Tại Hội nghị, thực hiện sự phân công của Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí Phan Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính đã trao quyết định, chúc mừng đồng chí Bùi Đức Hiển và giao nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Đức Hiển thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của Đảng ủy viên, tiên phong, gương mẫu trong mọi công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


 
Thảo luận về chỉ đạo triển khai sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Cục Kế hoạch – Tài chính đã thống nhất xây dựng văn bản chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục tổ chức việc sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ, gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và lĩnh vực được phân công phụ trách, trọng tâm là những ưu điểm và kết quả nổi bật; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; bài học được rút ra từ thực tiễn triển khai thực hiện và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới./.
 
Diệu Thúy