Toạ đàm “Lẽ sống Đặng Thuỳ Trâm”

27/09/2005
Toạ đàm “Lẽ sống Đặng Thuỳ Trâm”
Ngày 23 tháng 09 năm 2005, tại Hội trường ĐHQGHN, dù còn rất sớm nhưng đã không còn một chỗ trống, hơn 500 học viên của các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên, toàn thể cán bộ giảng viên Học viện Tư pháp đã có mặt tham gia buổi Toạ đàm "Lẽ sống Đặng Thuỳ Trâm”. Tham dự buổi Tọa đàm còn có PGS,TS.Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đại diện BCH Đoàn TNCSHCM Bộ Tư pháp; Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.