Họp trao đổi, hướng dẫn về xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các Trung tâm Đăng ký

07/02/2024
Họp trao đổi, hướng dẫn về xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các Trung tâm Đăng ký
Để thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản (Trung tâm Đăng ký) bảo đảm chất lượng và thống nhất, ngày 06/02/2024, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Cục Đăng ký) đã tổ chức cuộc họp trao đổi, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các Trung tâm Đăng ký. Cuộc họp do bà Văn Thị Khanh Thư - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký chủ trì.
 

 
 
Phát biểu tại cuộc họp, bà Văn Thị Khanh Thư nhấn mạnh, việc xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho việc đổi mới việc phân loại, đánh giá, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; từng bước cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm.

       

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Chánh Văn phòng Cục Đăng ký đã phổ biến các nội dung cơ bản về xây dựng vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 
Qua trao đổi, đại diện các Trung tâm Đăng ký cũng nêu một số vấn đề khó khăn, vướng mắc khi triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm. Trên cơ sở đó, Cục Đăng ký cũng đã giải đáp, hướng dẫn một số vấn đề trọng tâm, đồng thời trong thời gian tới, Cục vẫn sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan và các Trung tâm Đăng ký trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm. Dự kiến các Trung tâm Đăng ký sẽ hoàn thiện và gửi Đề án vị trí việc làm cho Cục vào cuối tháng 2 để Cục tổng hợp, gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định theo quy định.