Hội nghị trao đổi các nội dung liên quan đến chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC

27/11/2023
Hội nghị trao đổi các nội dung liên quan đến chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC
Ngày 27-11, tại Tp.Nha Trang, Bộ Tư pháp đã tổ chức “Hội nghị trao đổi các nội dung liên quan đến chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu đến từ UBND và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam; đại diện một số cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện và cán bộ tư pháp – hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) và đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL đồng chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe đại diện Cục QLXLVPHC&TDTHPL báo cáo chuyên đề “Một số nội dung liên quan đến chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến trách nhiệm cụ thể của các cơ quan trong thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC); chế độ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ và thời hạn gửi báo cáo định kỳ; những lưu ý khi thực hiện báo cáo nhằm đảm bảo việc tổng hợp các thông tin, số liệu được chính xác, khoa học...
 

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Ngoài ra, đại diện Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã giải đáp, hướng dẫn cách thức xử lý, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC ở các đơn vị, địa phương như: nguồn nhân lực thực hiện công tác báo cáo; Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC; việc tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn... đồng thời, đại diện Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã ghi nhận, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các đề xuất của đại biểu như cần có cơ chế xử lý việc báo cáo không đúng, không đầy đủ theo quy định; vấn đề thời gian chốt số liệu; cần tách bạch việc báo cáo theo thẩm quyền XPVPHC khác với báo cáo theo phạm vi hành chính…  
 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu kết luận Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn đánh giá, thông qua Hội nghị nhằm trao đổi, quán triệt các quy định mới của Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC. Đây là năm đầu tiên thực hiện báo cáo theo quy định của Thông tư này, do đó Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị thực hiện kỳ báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2023; việc thống nhất cách hiểu, từ đó tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ và có hiệu quả các quy định của Thông tư sẽ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.