Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh chính trị nội bộ

27/11/2023
Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh chính trị nội bộ
Xác định được vai trò quan trọng đặc biệt của công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh chính trị nội bộ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc, thời gian qua, Bộ Tư pháp đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ bí mật nhà nước và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ tại Quyết định số 2739/QĐ-BTP ngày 14/11/2023 về việc mở Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới, ngày 23/11, Bộ Tư pháp tổ chức khai giảng Lớp Tập huấn cho đối tượng công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chưa được tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh chính trị nội bộ trong năm 2023.
Trong khuôn khổ Lớp Tập huấn có sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Phát biểu tại Lớp Tập huấn, TS. Nguyễn Đỗ Kiên – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ khẳng định “trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo vệ chính trị nội bộ có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong bảo vệ an ninh chính trị quốc gia, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, do đó đỏi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị phải hiểu và nắm rõ. Đặc biệt trong quá trình phát triển công nghệ thông tin mạnh mẽ như hiện nay, các thế lực thù địch, phản động ở trong và ngoài nước đã và đang lợi dụng triệt để internet để thu thập tin tức bí mật nhà nước; tấn công phá hoại cơ sở dữ liệu quan trọng trên mọi lĩnh vực, tuyên truyền thông tin phản động nhằm thực hiện ý đồ chống phá Đảng và nhà nước”. Đồng chí đánh giá cao tham luận của các Báo cáo viên cùng tinh thần làm việc tập trung, có hiệu quả của các học viên. Đồng chí cũng mong muốn thông qua Lớp tập huấn, công chức viên chức Bộ Tư pháp sẽ được trang bị, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


Ts. Nguyễn Đỗ Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu khai giảng Lớp Tập huấn
 
Tại Lớp Tập huấn, các học viên đã được nghe các Báo cáo viên là Thiếu tá Bùi Thúy Vân, Cục An ninh Chính trị nội bộ (A03) – Bộ Công an; đồng chí Đỗ Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm huấn luyện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an trình bày những nội dung căn bản, thiết thực những quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ an ninh mạng, mối quan hệ giữa công tác bảo vệ an ninh mạng và bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; những vấn đề cần lưu ý trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp.
 

Thiếu tá Bùi Thúy Vân, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) – Bộ Công an trình bày Chuyên đề: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành.


Đồng chí Đỗ Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức TW trình bày Chuyên đề: Những nội dung cơ bản của công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.


Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm huấn luyện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an trình bày Chuyên đề: An ninh mạng trong tình hình hiện nay.
 
Thông qua Lớp Tập huấn, các học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để góp phần thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.
Một số hình ảnh tại Lớp Tập huấn:
 
Vụ Tổ chức cán bộ