Đoàn kiểm tra Công đoàn Bộ Tư pháp kiểm tra công tác công đoàn tại Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ

18/11/2023
Đoàn kiểm tra Công đoàn Bộ Tư pháp kiểm tra công tác công đoàn tại Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ
Ngày 15/11/2023, Đoàn kiểm tra Công đoàn Bộ Tư pháp do đồng chí Tạ Thị Tài, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn, các thành viên đoàn kiểm tra là Ủy viên UBKT Công đoàn Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác công đoàn tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Cùng đi với đoàn có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp. Về phía Cục Đăng ký có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Ủy viên BCH Đảng bộ Cục, Chủ tịch Công đoàn Cục, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký; đồng chí Văn Thị Khanh Thư - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký; cùng tham dự buổi kiểm tra cùng các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Cục, Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Cục và Ban Thanh tra nhân dân.
 

 
 
Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Cục Đăng ký, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo công tác công đoàn năm 2022 và 10 tháng đầu năm 2023. Theo đó, được sự quan tâm của Công đoàn Bộ Tư pháp, sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Đăng ký, công tác công đoàn của Cục đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt như tuyên truyền, vận đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, về phối hợp Thủ trưởng đơn vị xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác công đoàn, nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động công đoàn trong thời gian qua.
 

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế công tác lưu giữ hồ sơ, giấy tờ, công tác tài chính của Công đoàn Cục Đăng ký, qua trao đổi giữa Ban Chấp hành Công đoàn Cục Đăng ký với Đoàn kiểm tra, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Tạ Thị Tài đánh giá cao công tác công đoàn trong năm 2022 và 10 tháng đầu năm 2023 của Công đoàn Cục Đăng ký như: thực hiện tốt công tác quán triệt về chính trị, tư tưởng; xây dựng quy chế hoạt động; kiểm tra, giám sát tốt việc thực hiện chế độ, chính sách; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên; thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền và các đoàn thể khác; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do Công đoàn Bộ tổ chức… Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, đề nghị Công đoàn Cục Đăng ký cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt với hình thức phù hợp; nâng cao hơn nữa vai trò của công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân trong đơn vị; đề nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Đăng ký tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới…
 

 
Thay mặt Công đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi kiểm tra và kết quả của buổi kiểm tra, đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Cục Đăng ký trong thời gian qua. Cùng với đó, đồng chí cũng mong Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Đăng ký tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao các hoạt động của công đoàn, nâng cao hơn nữa vai trò hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cục.
 

 
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng trân trọng cảm ơn, ghi nhận những đánh giá về kết quả những như tồn tại, hạn chế và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Công đoàn Bộ, của Đoàn kiểm tra với các hoạt động của Công đoàn Cục Đăng ký. Thời gian tới, Công đoàn Cục Đăng ký sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của Cục Đăng ký.