TL TĐ dự thảo Nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024

14/05/2024
Tài liệu họp thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.
Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.

File đính kèm