TLTĐ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ,.. thành dự án độc lập

11/05/2024
Tài liệu họp thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập.
Thời gian họp: 14h ngày 15/5/2024.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.