HSTĐ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông

15/04/2024
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"