TLTĐ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg

31/10/2023
Tài liệu thẩm định Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025