TLTĐ dự thảo QĐ về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc từ Bộ KH&CN về UBND TP.Hà Nội

14/09/2023
Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội