Cải cách hành chính tư pháp mạnh mẽ hơn trong năm 2006 16/01/2006

Bộ Tư pháp sẽ triển khai đồng bộ hai nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến 2020 và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết về một số công việc mà ngành Tư pháp sẽ tập trung thực hiện trong năm nay.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của QH về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006 09/01/2006

Triển khai Nghị quyết số 49/2005/QH11 của QH về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006, sáng 6-1, Ủy ban Thường vụ QH, với sự chủ trì của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu, đã họp với đại diện các cơ quan được phân công trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan phối hợp thẩm tra các dự án luật, nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật và dự án pháp lệnh trong năm 2006 để bàn giải pháp thực  hiện.

Bộ Tư pháp sẽ xoá tình trạng 'trên thông dưới tắc' 07/01/2006

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành tư pháp đặt ra năm 2006 là rà soát, phát hiện loại bỏ, hoặc đề xuất loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, bất hợp lý trong việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Đây là một trong những nguyên nhân gây tình trạng "trên thông dưới tắc"

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2006 (06 - 07/01/2006) 06/01/2006

Ngày 7/1/2006, Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2006 bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục nghe báo cáo chuyên đề về công tác thi hành án dân sự, công tác cấp phát và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thảo luận về các vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực này.

Ngành Tư pháp triển khai công tác năm 2006 06/01/2006

Ngày 6-1, tại Hà Nội, Ngành Tư pháp họp Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2005, triển khai công tác tư pháp năm 2006. Ông Trương Vĩnh Trọng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Nội  chính  T.Ư  và  đại  diện  nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư đến dự.

Thông báo thay đổi kết hoạch tổng kết công tác tư pháp năm 2005, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2006 30/12/2005

Ngày 27 tháng 12  năm 2005, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3878/VP-TH gửi Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc thông báo thay đổi kế hoạch tổng kết công tác tư pháp năm 2005, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2006.

Tình hình qua 6 tháng thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ 21/12/2005

Ngày 05/5/2005, Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương. Thời gian qua, trên cơ sở kết quả rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình tổ chức cán bộ và điều kiện kiện thực tế, các Sở Tư pháp đã xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp Đề án kiện toàn tổ chức cán bộ cơ quan tư pháp địa phương.

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 32 trên địa bàn Hà Nội 08/12/2005

Ngày 24/11/2005, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Chính phủ do đồng chí Lê Thị Thu Ba - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PBGDPL của thành phố Hà Nội.