THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 276/QĐ-BTP
Trích yếu nội dung : Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự
Ngày ban hành : 25/02/2016
Ngày có hiệu lực : 25/02/2016
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Dân sự - kinh tế
Cơ quan thực hiện : Bộ Tư pháp
Người ký duyệt : Hà Hùng Cường
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác