THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 1713/QĐ-BTP
Trích yếu nội dung :
Ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Ngày ban hành : 05/07/2013
Ngày có hiệu lực : 05/07/2013
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Lý lịch tư pháp
Cơ quan thực hiện : Bộ Tư pháp
Người ký duyệt : Hà Hùng Cường
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác