Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" đối với các trường hợp do khối các đơn vị thuộc Bộ trình khen

23/08/2017
Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1320/QĐ-BTP tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 64 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam do các đơn vị thuộc Bộ trình khen năm 2017.
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: