Công bố kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản

12/10/2016
Công bố kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản
Chiều 11/10, Thanh tra Bộ Tư pháp đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 13/KL-TTR ngày 06/10/2016 về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Công ty Cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam.
Tham dự buổi họp có đại diện Đoàn thanh tra, đại diện lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp, đại diện Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, UBND huyện Thạch Thất, UBND huyện Đan Phượng – thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam.
Thực hiện Quyết định thanh tra số 15/QĐ-TTR ngày 23/5/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Công ty Cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam và Quyết định số 22/QĐ-TTR ngày 14/7/2016 về việc gia hạn thời gian thanh tra, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam và Chi nhánh Công ty Cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tại buổi họp, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Đoàn Văn Hường đã công bố toàn văn kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Công ty Cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam. Việc công bố kết luận được thực hiện theo đúng quy định của Luật thanh tra năm 2010.