Khánh Hòa: Quán triệt chuyên đề năm 2023 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20/02/2023
Khánh Hòa: Quán triệt chuyên đề năm 2023 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chiều 17-02, Đảng ủy Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030” cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.
Tại Hội nghị, ông Đặng Văn Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề, trong đó có 02 nội dung chính là: (i) Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; (ii) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Khánh Hòa gắn với khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Thông qua Hội nghị nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong công tác chuyên môn, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Sở, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

Đặng Hữu