Hà Giang tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam

30/08/2015
Hà Giang tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam
Ngày 26/8, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015). Đồng chí Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng tới dự Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Ấu Duy Quang, tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đã khái quát quá trình hình thành phát triển ngành Tư pháp Hà Giang. Trong 24 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu có hiệu quả công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tư vấn về pháp lý các vụ việc phức tạp phục vụ công tác, quản lý, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Việc tham mưu của Sở Tư pháp không chỉ là áp dụng pháp lý đơn thuần mà luôn nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết vừa đáp ứng tình hình thực tiễn của  tỉnh vừa đảm bảo chuẩn mực của pháp luật. Ngoài ra, các mặt công tác tư pháp đã có sự phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, cả về bề rộng và chiều sâu; ngày càng hướng mạnh về cơ sở, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo kỷ cương pháp luật, an ninh trật tự, phục vụ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Với tư cách là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, cải cách hành chính của tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thực hiện tốt xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạp pháp luật của chính quyền tỉnh từ năm 1991 cho đến nay, đặc biệt là triển khai Hiến pháp, triển khai có hiệu quả các đề án đổi mới nhiều hoạt động thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp…; chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng và vận hành chương trình quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động của Sở. Sở Tư pháp cũng là một trong những đơn vị đi đầu của tỉnh trong cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc khảo sát ý kiến của người dân, luôn trân trọng và tiếp thu các ý kiến góp ý để tự điều chỉnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn…

Có thể nói, trong sự phát triển đi lên của tỉnh Hà Giang thời gian qua luôn có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của Sở Tư pháp. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân  tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu mà ngành Tư pháp tỉnh đã đạt được, đồng thời biểu dương tinh thành trách nhiệm, nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đức Toàn - Văn phòng Sở Tư pháp