Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự giai đoạn 2010 – 2015

22/05/2015
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự giai đoạn 2010 – 2015
Sáng 22/5, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015 nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Trong giai đoạn 2010 – 2015, công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức. Phong trào thi đua đã phát huy có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, động viên khuyến khích cán bộ, công chức toàn Tổng cục thi đua học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn  nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước cơ quan Tổng cục giai đoạn 2010 – 2015, Phó Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi cho biết: trong 05 năm qua có rất nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực cố gắng phấn đấu, làm việc không mệt mỏi để đóng góp công sức của mình vào việc xây dựng Tổng cục THADS nói riêng và hệ thống THADS nói chung, tiêu biểu như Văn phòng Tổng cục, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn, các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Lê Anh Tuấn, Trần Minh Phượng…

 

 

Nhằm kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần cổ vũ tinh thần của cán bộ, viên chức, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã thay mặt lãnh đạo Tổng cục trao tặng giấy khen công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở cho cho 4 tập thể và 15 cá nhân. Hội nghị cũng đã bầu chọn đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Phó Tổng cục trưởng là đại biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp được tổ chức trong thời gian tới.

 

 

Với mục đích tạo không khí thi đua sôi nổi cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tổng cục, làm cho phong trào thi đua trở nên sâu, rộng, thiết thực, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2015, tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 của cơ quan Tổng cục THADS với khẩu hiệu: Tổng cục THADS tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan Tổng cục THADS trong sạch, vững mạnh.

 

 


Bài copy từ trang 70 năm