Hội nghị điển hình tiên tiến Trường Đại học Luật Hà Nội

20/05/2015
Hội nghị điển hình tiên tiến Trường Đại học Luật Hà Nội
Sáng ngày 18/5/2015, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến để tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Trường và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thái Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tư pháp. Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có TS. Trương Quang Vinh - Phó Hiệu trưởng; TS. Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng, TS. Chu Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ, viên chức được công nhận điển hình tiên tiến cơ sở.

Tại Hội nghị, TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng đã trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020. Trong giai đoạn 2010 - 2015, Trường Đại học Luật Hà Nội luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động như: Các phong trào thi đua theo chuyên đề: “Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới; các phong trào thi đua thực hiện kế hoạch công tác của ngành tư pháp với nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác: đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền giáo dục pháp luật; các phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể... Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm còn tồn tại cần khắc phục, chỉ ra nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020.

Nhằm kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần cổ vũ tinh thần của cán bộ, viên chức, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Trường đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng  Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội đã trao tặng giấy khen công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở cho cho 05 tập thể và 28 cá nhân. Đại diện các điển hình tiên tiến, PGS.TS. Dương Tuyết Miên, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, ThS. Lê Thị Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Phương,... đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học... đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng như: Đổi mới, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng xây dựng các điển hình tiên tiến...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thái Hà đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng của Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian vừa qua, các công tác của Trường đã đi vào thực chất bằng các hoạt động, phong trào cụ thể. Đồng chí cũng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng của Trường đề ra trong giai đoạn 2015 - 2020 và hy vọng Trường sẽ tổ chức được nhiều phong trào thi đua thiết thực, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành.

Kết thúc Hội nghị, TS. Chu Mạnh Hùng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 với quyết tâm phát huy tính chủ động, sáng tạo của toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo cán bộ pháp luật; góp phần thực hiện thành công cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân./.