Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

30/05/2016

Sáng ngày 27/5/2015, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng dẫn đầu, cùng với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật thuộc Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính đã kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước VN, cùng đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng nhà nước VN.

 
Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, nhận thức được tầm quan trọng của công tác theo dõi thi hành pháp luật, Ban Lãnh đạo NHNNVV đã  rất quan tâm, chú trọng chỉ đạo, triển khai việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật, trong đó xác định rõ các lĩnh vực theo dõi trọng tâm, phân công cụ thể các nội dung nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện và trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, đúng yêu cầu, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của công tác theo dõi thi hành pháp luật.
Trên cơ sở báo cáo do đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình bày, các thành viên Đoàn kiểm tra và đại diện các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cùng nhau trao đổi, phân tích để làm rõ những vấn đề còn nhiều vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật. Kết luận sơ bộ tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã nhận định, đánh giá về những ưu điểm, kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, đồng thời xác định rõ những vấn đề mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần lưu ý trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật. Đoàn Kiểm tra cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Cũng tại buổi làm việc nêu trên, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” cho Thứ trưởng Đinh Trung Tụng. Thay mặt Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Đào Minh Tú ghi nhận và cảm ơn Thứ trưởng Đinh Trung Tụng vì những đóng góp tích cực của Ông đối với sự trưởng thành, phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam trong những năm qua./.
Cục QLXLVPHC&TDTHPL