Tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án Phát triển Lập pháp quốc gia

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án Phát triển Lập pháp quốc gia

Sáng 29/4, Bộ Tư pháp và Đại sứ quán Canada đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và bà Kate Reekie, Phó Giám đốc Hợp tác, Bộ Ngoại giao Canada.

Trong năm thứ nhất, giai đoạn 2 (2015-2016), Dự án đã tiếp tục hỗ trợ một cách có hiệu quả sự chuẩn bị cho việc thông qua Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 2015. Cùng với việc hỗ trợ xây dựng Nghị định hướng dẫn hành Luật, dự án cùng các đối tác triển khai các hoạt động nhằm xây dựng các công cụ, hướng dẫn và tiêu chuẩn mới để thực hiện quy trình xây dựng pháp luật có nhiều điểm mới đột phá.
Trong năm thứ 2, giai đoạn 2 (2016-2017), Dự án và các đối tác cam kết tập trung các nguồn lực để thi hành luật một cách có hiệu quả. Các bên cũng sẽ phối hợp để rà soát, chuẩn bị cho việc xây dựng một số luật chuyên ngành được lựa chọn để thực hiện thí điểm trong khuôn khổ dự án, hướng tới xây dựng một hệ thống pháp luật của Việt Nam được tăng cường, minh bạch, hiệu quả và phản ánh nhu cầu của người dân Việt Nam và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế công bằng…
Cuộc họp ban chỉ đạo dự án lần thứ 3 là dịp để tổng kết các hoạt động của Dự án trong năm tài khóa 2015-2016, đồng thời là cơ sở để xem xét và thông qua Kế hoạch và Ngân sách hoạt động năm tài khai 2016-2017.
Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và bà Kate Reekie đều nhấn mạnh đến sự phối hợp giữa các đối tác để làm sao triển khai dự án một cách có hiệu quả nhất.