Từ ngày 1-7: 8 luật mới bắt đầu có hiệu lực

03/07/2006
Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7 với kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào VN.

Luật doanh nghiệp thay thế Luật doanh nghiệp năm 1989, Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, những qui định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trong Luật đầu tư nước ngoài tại VN. Luật đầu tư thay thế Luật khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998 và Luật đầu tư nước ngoài tại VN.

Ông Nguyễn Lê Trung, cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch - đầu tư), cho biết mặc dù chưa có nghị định hướng dẫn, song Luật doanh nghiệp đã hướng dẫn khá chi tiết nên việc đăng ký kinh doanh sẽ vẫn diễn ra bình thường. Nghị định hướng dẫn thi hành luật chỉ chi tiết hóa một vài điểm vướng mắc nhỏ, do đó việc chưa có nghị định sẽ không có ảnh hưởng lớn.

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng - vụ phó Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch - đầu tư), trong thời gian “chờ” có nghị định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư, dự kiến sẽ có thông báo của Chính phủ về việc áp dụng Luật đầu tư, trong đó đối với những nhà đầu tư trong nước vẫn áp dụng theo qui định hiện hành (trừ việc áp dụng ưu đãi đầu tư). Riêng với các dự án vốn đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện việc phân cấp luôn cho các địa phương: được cấp phép cho các dự án có vốn đến 800 tỉ đồng VN.

* Luật nhà ở thực thi từ 1-7 chấm dứt sự nhùng nhằng của tình trạng “một giấy, hai giấy”, thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận cho nhà ở, đất ở. Các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (có ghi nhận về nhà ở được xây dựng trên đất đó) đã được cấp trước đây vẫn giữ nguyên giá trị và không phải đổi lại. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở có nhu cầu cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mới thì sẽ được giải quyết.

* Luật sở hữu trí tuệ, Luật các công cụ chuyển nhượng, Luật công an nhân dân, Luật thanh niên Luật bảo vệ môi trường cũng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-7. Ngoài ra, nghị định 56 về xử phạt hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin, thông tư liên tịch 60 về quản lý trò chơi trực tuyến cũng bắt đầu thi hành.

* Từ 1-7 sẽ triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế mới thay cho “Phiếu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế”. Chất liệu thẻ không khác biệt so với cũ, song thẻ mới có giá trị sử dụng trong vòng ba năm. Người bị thất lạc, mất thẻ có thể làm đơn xin cấp lại.

* Kể từ ngày 1-7, các loại ôtô mang biển kiểm soát của TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ sẽ phải thực hiện chuẩn hóa mức khí thải theo tiêu chuẩn VN, tương đương mức Euro 2. Xe không đạt tiêu chuẩn sẽ không được đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật môi trường và không được phép lưu hành.

(Theo Tuổi trẻ)