Xây dựng, sử dụng nhà ở công vụ phù hợp với tiêu chuẩn, tiết kiệm và có hiệu quả

14/01/2008
Theo Quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg (ngày 11/1/2008), nhà ở công vụ phải được thiết kế phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thuận lợi về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đảm bảo điều kiện sinh hoạt của người sử dụng; phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và điều kiện quỹ đất ở của từng địa phương.

Nhà ở công vụ được thiết kế theo 3 dạng: Nhà biệt thự, nhà chung cư và nhà một tầng (căn hộ) nhiều gian. Nhà biệt thự được thiết kế theo kiểu biệt thự đơn lập hoặc song lập, tối đa không quá 3 tầng, diện tích đất khuôn viên từ 350 m2 đến 500 m2. Nhà chung cư tại khu vực đô thị được thiết kế kiểu căn hộ khép kín, có diện tích sàn xây dựng tối thiểu 45 m2 và tối đa 150 m2. Đối với nhà ở một tầng nhiều gian tại khu vực nông thôn, mỗi gian tối đa không quá 45 m2 sàn với khu vệ sinh và bếp có thể bố trí chung hoặc riêng.
Tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ được quy định tương ứng với từng nhóm chức danh. Ví dụ, biệt thự loại A được bố trí cho các Ủy viên Bộ Chính trị, loại B được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên. Căn hộ chung cư loại 1 được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 đến dưới 10,4. Các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,25 trở lên; Trung tướng, Thiếu tướng các lực lượng vũ trang được bố trí căn hộ chung cư loại 2.
Trường hợp do không có đủ loại nhà ở công vụ để bố trí đúng tiêu chuẩn thì có thể bố trí với diện tích lớn hơn nhưng không được vượt quá 10% tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ. Nếu người thuê nhà ở công vụ mang theo gia đình thì được cộng thêm diện tích của từng thành viên trong gia đình ( 6 m2 sàn/người). Trong trường hợp này, người thuê trả tiền thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 38 Nghị định 90/2006/NĐ-CPngày 6/9/2006.

(Theo website Chính phủ)