Quy hoạch mạng lưới Trung tâm TGPL và Chi nhánh: Vì quyền được trợ giúp pháp lý của người dân 03/07/2008

Cuối tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án "Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015".

Một số nội dung cơ bản của Luật Năng lượng nguyên tử 03/07/2008

Ngày 03/6 vừa qua, Quốc hội nước ta đã thông qua Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT). Với 11 Chương và 93 Điều, Luật đã quy định những nội dung cơ bản nhất về các hoạt động trong lĩnh vực NLNT và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó. Dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật này.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên 03/07/2008

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp bàn về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên năm học 2008-2009.

Công điện của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2008 02/07/2008

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu khác tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 23/6/2008 của Văn phòng Chính phủ, để đảm bảo kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2008, ngày 30/6/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Công điện 03 BTC-QLG gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Nội dung Công điện nêu rõ:

Sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt: sẽ thêm một số hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế? 01/07/2008

Bộ Tài chính vừa gửi Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) tới các Bộ, ngành, các tổ chức xã hội, các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để lấy ý kiến góp ý. Nếu Dự thảo Luật được Quốc hội thông qua, sẽ có thêm một số hàng hoá, dịch vụ là đối tượng chịu loại thuế này.

Thông tư hướng dẫn về xuất khẩu khoáng sản 01/07/2008

Theo Thông tư số 08/2008/TT-BCT, chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu khoáng sản và phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau: có Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

Quy định về điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt 01/07/2008

Theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BXD ngày 25/6/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt là công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có kỹ thuật phức tạp dễ gây sự cố mất an toàn trong thi công, đòi hỏi việc thi công phải do nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng; an toàn cho người, cho công trình và các công trình lân cận. Cụ thể: