Cách người dân TP.HCM nộp hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến

02/07/2024
Cách người dân TP.HCM nộp hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến
TP.HCM đang thí điểm thực hiện hai thủ tục hành chính là đăng ký kết hôn, xác nhận độc thân với hình thức trực tuyến.
Thủ tục đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân (xác nhận độc thân) là hai thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 422 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ (giao cho Bộ Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện).
Hiện nay, hai thủ tục hành chính trên vừa được triển khai thí điểm tại TP.HCM, Sở Tư pháp đã trình UBND TP.HCM các quyết định về quy trình nội bộ thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận độc thân trực tuyến tại UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và UBND xã, phường, thị trấn.
Xác nhận độc thân, đăng ký kết hôn trực tuyến tại UBND cấp quận
Thành phần hồ sơ đăng ký kết hôn, xác nhận độc thân trực tuyến tại UBND cấp huyện gồm:
1. Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn, xác nhận độc thân (Nhập thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công).
2. Người có yêu cầu tải lên bản chụp từ bản chính/bản sao điện tử các giấy tờ như:
- Giấy tờ hợp lệ để chứng minh người có yêu cầu đủ điều kiện kết hôn
+ Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
+ Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.
+Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.
+Công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp luật (Trích lục ghi chú ly hôn).
3. Hộ chiếu hoặc CMND hoặc Thẻ CCCD hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu.
Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân (CSDLQGVDC), được hệ thống điền tự động thì không phải tải lên.
Nếu công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.
Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp.
4. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp thông tin nơi cư trú đã có trong CSDLQGVDC, được điền tự động thì không phải tải lên.
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Người có yêu cầu truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản);
Xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống (bên nam hoặc bên nữ có thể nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).
Về thời gian giải quyết
Đối với hồ sơ đăng ký kết hôn: trong vòng 15 ngày.
Đối với hồ sơ xác nhận độc thân: Trong ngày làm việc.
Về lệ phí: 1 triệu đồng/trường hợp.
Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.
Xác nhận độc thân, đăng ký kết hôn trực tuyến tại UBND cấp xã
Thành phần hồ sơ đăng ký kết hôn, xác nhận độc thân trực tuyến tại UBND cấp xã gồm:
1. Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn, xác nhận độc thân (Nhập thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công).
2. Người có yêu cầu tải lên bản chụp từ bản chính/bản sao điện tử các giấy tờ như:
Hộ chiếu hoặc CMND hoặc Thẻ CCCD hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu và người dự định kết hôn.
Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ của người yêu cầu đã có trong CSDLQGVDC được hệ thống điền tự động thì không phải tải lên.
3. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp thông tin nơi cư trú đã có trong CSDLQGVDC, được điền tự động thì không phải tải lên.
4. Trích lục ghi chú ly hôn đối với trường hợp công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã được giải quyết việc ly hôn, hủy việc kết hôn trước đó tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Người có yêu cầu truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản); xác thực người dùng theo hướng dẫn; đăng nhập vào hệ thống (bên nam hoặc bên nữ có thể nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).
Về thời gian giải quyết
- Đối với hồ sơ đăng ký kết hôn: Ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá năm ngày làm việc.
- Đối với hồ sơ xác nhận độc thân: Trong ngày làm việc.
Về lệ phí: cấp miễn phí