Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH

14/06/2024
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024.
Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt nghiêm, thực hiện hiệu quả, toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, trong đó, tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm tại Thông báo kết luận số 39-TB/TW ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về tình hình và kết quả nổi bật quý I/2024, một số công việc trọng tâm thời gian tới; nhất quán phương châm chỉ đạo, điều hành đã được xác định từ đầu năm và tinh thần “5 quyết tâm ”, “5 bảo đảm ”, “5 đẩy mạnh” đã đề ra tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2024; phát huy những kết quả đạt được và tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi và khắc phục khó khăn, thách thức, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024; trong đó, tập trung thực hiện những nội dung sau đây:
1- Các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:
- Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, việc điều chỉnh chính sách của các nước, đối tác, nhất là chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư... để chủ động dự báo, phân tích, xây dựng các kịch bản, phương án điều hành, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả hơn đối với những vấn đề phát sinh; phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách kinh tế vĩ mô khác.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản dự toán chi thường xuyên đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương trong dự toán đầu năm nhưng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 chưa phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định (trừ trường được Thủ tướng Chính phủ cho phép). Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế, nhất là đối với các dịch vụ kinh doanh ăn uống, nhà hàng, thương mại điện tử, kinh doanh trên các nền tảng xuyên biên giới... Quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử; kiên quyết rút, thu hồi ngay giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp, đơn vị không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng và xử lý nghiêm theo pháp luật hiện hành.
- Nắm chắc tình hình thị trường, cân đối cung cầu, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, giá cả, nhất là đối với các mặt hàng xăng, dầu, hàng hóa thiết yếu, nhà ở và lương thực, thực phẩm. Chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý, không tăng giá đột ngột và tăng giá cùng một thời điểm, hạn chế tác động lên lạm phát, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.
- Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng); khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia. Triển khai hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu), thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, như phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các ngành, lĩnh vực mới nổi...
- Chú trọng phát triển thị trường trong nước, tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử. Thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường lớn, khai thác thị trường tiềm năng.
- Quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục các bất cập để giải ngân nhanh hơn, sử dụng hiệu quả hơn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài; phát huy đầu tư công để kích hoạt và dẫn dắt đầu tư tư; thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực khu vực tư nhân, khu vực nước ngoài theo phương thức đối tác công tư. Đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán, kiểm soát chi để đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, thủ tục giải ngân; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến.
- Triển khai kịp thời, hiệu quả các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt với các nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn hoàn thành cụ thể, bảo đảm dễ thực hiện, dễ theo dõi, dễ kiểm tra, dễ giám sát; tập trung hoàn thành phê duyệt các quy hoạch còn lại.
- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết dứt điểm trong tháng 6 năm 2024 đối với nguồn vật liệu san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực.
- Tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tuyệt đối không để thiếu điện, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào (Trạm cắt Đăk Oóc, đường dây 200 kV Nậm Sum - Nông Cống, đường dây 500kV Monsoon - Thạch Mỹ...).
- Các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, chủ đầu tư, đơn vị thi công phải khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hoàn tất các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng và các công việc liên quan khác, bảo đảm hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 (519 km) từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, không làm hết trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải chủ động tiến hành kiểm tra tại 9 địa phương liên quan và xử lý trước ngày 10 tháng 6 năm 2024.
- Khẩn trương triển khai các chính sách đã ban hành, rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của chính sách và bố trí nguồn lực; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách thí điểm, giải pháp mới hiệu quả, thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài.
- Tập trung triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp; tái cấu trúc quy trình các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2024, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các bộ khẩn trương rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024, gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương mình và giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo (tương tự như Đề án 06), bảo đảm tránh chồng chéo, lãng phí, khắc phục, tháo gỡ các “điểm nghẽn” đang là rào cản trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương.
- Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, phát huy hiệu quả hoạt động của 26 Tổ công tác do Thành viên Chính phủ làm Tổ trưởng theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2023 và 05 Tổ công tác theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ để tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Các bộ, cơ quan theo phân công tiếp tục tập trung chuẩn bị tốt các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ theo nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi họp, thảo luận tại hội trường Quốc hội theo chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; chủ động tham gia báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề được đại biểu Quốc hội, cử tri, xã hội quan tâm và chất vấn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để giải trình, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các tài liệu, báo cáo, bảo đảm chất lượng và tiến độ.
- Các bộ, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.
2- Về nhiệm vụ cụ thể của các bộ, cơ quan, địa phương: Từng bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.