Infographic: Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

08/11/2023
Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
Cuộc thi là một hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2023), nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; được tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn) và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn), cuộc thi diễn ra từ ngày 9/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023, tương ứng với ba tuần thi. Tuần thứ nhất: Từ ngày 9/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023. Tuần thứ hai: Từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023. Tuần thứ ba: Từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023.
Tóm tắt hình thức thi, thời gian thi và cơ cấu giải thưởng tại infographic dưới đây: