Đảm bảo an toàn thông tin cho thiết bị cá nhân

27/09/2023
Đảm bảo an toàn thông tin cho thiết bị cá nhân
Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, mạng internet được sử dụng ngày càng phổ biến, rộng rãi, các thiết bị cá nhân dùng để truy cập Internet ngày càng hiện đại. Tuy nhiên, cho dù chúng ta dùng thiết bị hiện đại để truy cập Internet thì đều phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn thông tin. Cũng chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn thông tin trên các thiết bị cá nhân ngày càng trở nên quan trọng.

Infographic: Bảo đảm an toàn thông tin cho thiết bị cá nhân được thực hiện bởi Trung tâm thông tin
Trung tâm Thông tin