Mới có 4/15 văn bản trái luật được hủy bỏ

22/05/2006
Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, mới có bốn địa phương là Lạng Sơn, Yên Bái, Đà Nẵng, Cà Mau đã ra quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung các văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong Công văn 694/TTg-XDPL và quyết định 1212/QĐ-BTP của Bộ trưởng Tư pháp thì có một phần hoặc toàn bộ 15 văn bản của các địa phương về xử lý vi phạm hành chính bị đình chỉ thi hành từ ngày 8-5. Các địa phương phải tự hủy bỏ ngay từ ngày 10-5 các quy định trái pháp luật trong những văn bản đó và báo cáo trước ngày 20-5.

Tuy nhiên, ngoài bốn tỉnh, thành phố trên thì các địa phương Sơn La, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh chưa thấy "động tĩnh" gì. Riêng TP Đà Nẵng mới hủy bỏ quy định trái luật về tịch thu các "trang thiết bị, dụng cụ dùng để giết mổ trong kiểm soát giết mổ động vật", còn quy định "giao cho lực lượng quân đội, dân phòng, thanh niên xung kích có thẩm quyền khám người, khám phương tiện theo thủ tục hành chính" và các mức phạt vi phạm hành chính thì vẫn chưa được hủy bỏ. Việc hủy bỏ các văn bản trái luật xem ra rất khó khăn mặc dù cái sai đã được chỉ rõ.

Được biết, bắt đầu từ tuần sau, Bộ Tư pháp cử một đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng dẫn đầu đến làm việc với một số địa phương về việc ban hành các văn bản trái luật và chậm trễ trong xử lý những văn bản này.

(Theo Tin tức)