4 năm thi hành pháp lệnh luật sư: Chuyên nghiệp hoá một một nghề... chuyên nghiệp 08/08/2005

Sau 4 năm, gần 4.000 LS chuyên nghiệp. Ngày 1/7/2001, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Luật sư với các quy định rất tiến bộ, phù hợp với các quy định về nghề luật sư và thị trường dịch vụ pháp lý của nhiều nước trên thế giới. Những quy định của Pháp lệnh Luật sư ngay lập tức được toàn xã hội đón nhận bằng những thay đổi tích cực, đặc biệt là sự thay đổi về số lượng người tham gia hoạt động luật sư và gia nhập thị trường dịch vụ pháp lý.

Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp lý về hội nhập kinh tế quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế 21/07/2005

Trong các ngày từ 30 tháng 6 đến 10 tháng 7 năm 2005, Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, và Dự án Star tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệm vụ về hội nhập kinh tế quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Hà Nội, Tp Huế và Vũng Tàu cho các cán bộ làm công tác soạn thảo, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm công tác liên quan đến pháp luật hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng chí Hoàng Phước Hiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế đã chủ trì lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Chung quanh Nghị định về việc chuyển giao tài sản bán đấu giá 20/07/2005

Thực hiện việc hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá. Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12-5-2005. Nhưng thông tư này lại có những quy định không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Thông báo tuyển dụng Tiến sỹ Luật và thi tuyển Công chức 09/06/2005

Bộ Tư pháp cần tuyển dụng Tiến sỹ Luật và tổ chức thi tuyển 35 công chức ngạch chuyên viên pháp lý làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tại Hà Nội.

Kế hoạch Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ 02/06/2005

Ngày 01 tháng 06 năm 2005, Bộ Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 5/5/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương.

Đồng chí Đinh Trung Tụng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp 22/04/2005

Ngày 20 tháng 04 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Ông Đinh Trung Tụng, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế, Bộ Tư pháp giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Cải cách hộ tịch đảm bảo quyền của trẻ VN sinh ở nước ngoài 14/04/2005

Liên quan đến đăng ký hộ tịch, một loạt những quy định mới theo hướng cởi mở thông thoáng, giảm phiền hà cho dân đang được Chính phủ gấp rút hoàn thiện, ban hành trong tháng 7: Trẻ em sẽ được đăng ký khai sinh tại nơi sinh sống thực tế; Bản chính giấy khai sinh có thể được cấp lại.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trong năm 2005, phục vụ đàm phán, gia nhập WTO 08/04/2005

Hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Để tạo thuận lợi hơn cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, đàm phán gia nhập WTO nói riêng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc sớm gia nhập WTO, ngày 04 tháng 04 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/2005/CT-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trong năm 2005, phục vụ đàm phán, gia nhập WTO.